Vakuové centrifugační koncentrátory

Vakuové koncentrátory umožňují odpařování pomocí tepla, odstřeďování a vakua, což umožňuje odstranění koncentrujících se vzorků a rozpouštědel při zajištění integrity vzorku. Tyto koncentrátory jsou mimořádně užitečné v situacích, kdy jsou přítomny silné kyseliny a zásady v kombinatorické chemii.

loading