Elektroodpad a zpětný odběr

Naše společnost plní povinnosti, které jsou stanoveny výrobcům / dovozcům elektrozařízení pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL a.s. (www.asekol.cz).

Osvědčení o zapojení do systému Asekol:

AseKol.JPG (96 KB)        ElOdpad1.JPG (96 KB)