Podmínky zpracování osobních údajů

Obecné podmínky zpracování osobních údajů - zákazníci:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je společnost TRIGON PLUS s.r.o.,
 • Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek a k řešení reklamací, záručního i pozáručního servisu i s ohledem na zařízení kat. IVD s ZP dle zákona a povinnostem z toho plynoucích.
 • Zpracováváme Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby, popř. dalších smluvních závazků.
 • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
 • Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému.
 • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas (bude-li udělen) můžete kdykoliv odvolat.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.

ke stažení ve formátu PDF

Položky označené * jsou povinné.

Odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.