Kvalifikační dokumenty

Výpis z Obchodního rejstříku:

Výpis z obchodního rejstříku je možné ověřit na veřejně přístupné internetové adrese Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz  po zadání našeho IČO, tedy 46350110, v levém horním poli. Pro zobrazení aktuálního výpisu zvolte Výpis platných.  Na konci webové stránky s výpisem je vpravo ikona s popisem "Stáhnout PDF verzi výpisu". Po kliknutí na ní se připraví příslušný PDF dokument - a ten se buď nabídne ke stažení anebo se Vám otevře přímo v PDF prohlížeči (podle nastavení Vašeho počítače).

Přímý odkaz:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=732229&typ=PLATNY

 

Výpis z Živnostenského listu:

Výpis z Živnostenského listu je možné ověřit na veřejně přístupné internetové adrese Ministerstva průmyslu a obchodu www.rzp.cz . Po výběru volby VYHLEDÁVÁNÍ uveďte v horním poli naše IČO, tedy 46350110. Pro zobrazení aktuálního výpisu zvolte Údaje bez historie.

 

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů:

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je možné ověřit na veřejně přístupné internetové adrese Ministerstva pro místní rozvoj ČR www.isvz.cz . Na úvodní stránce zvolte Seznam kvalifikovaných dodavatelů, dále Výpis z SKD. V Podmínkách vyhledávání zadejte do horního pole naše IČO, tedy 46350110, a zvolte Vyhledat. Pro zobrazení Elektronického výpisu SKD zvolte ve Výsledcích vyhledávání červenou ikonu PDF souboru v pravém dolním rohu.

Přímý odkaz: http://www.isvz.cz/ISVZ/Ciselniky/Seznam.aspx?type=1&vt=2&data=ZmNJQyUzZDQ2MzUwMTEwJTI2

 

Registrace distribuce a servis zdravotnických prostředků:

TRIGON PLUS s.r.o. je registrován jako distributor obecných zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a jako osoba provádějící servis obecných zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pod registračním číslem 039730.

Registraci, vedenou ve veřejné evidenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv je možné ověřit na veřejně dostupné internetové adrese www.sukl.cz. Na úvodní stránce zvolte Zdravotnické prostředky, dále Registr zdravotnických prostředků. Výběrem volby Registr zdravotnických prostředků naleznete zde budete přesměrování do registru. Na obrazovce zvolte Osoby a do příslušného pole vyhledávače zadejte naše IČO, tedy: 46350110, zvolte Použít.