TRIGON PLUS s.r.o. - řešení pro vaši laboratoř

Podmínky zpracování osobních údajů

Obecné podmínky zpracování osobních údajů - zákazníci:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je společnost TRIGON PLUS s.r.o.,
 • Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek a k řešení reklamací, záručního i pozáručního servisu i s ohledem na zařízení kat. IVD s ZP dle zákona a povinnostem z toho plynoucích.
 • Zpracováváme Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby, popř. dalších smluvních závazků.
 • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
 • Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému
 • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas (bude-li udělen) můžete kdykoliv odvolat.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR
 • Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.

ke stažení ve formátu PDF

Kontakt Česká republika
TRIGON PLUS s.r.o.
Západní 93
251 01 Čestlice

IČO: 46350110
DIČ: CZ46350110
ID datové schránky: q8j8bz9

tel.: +420 272 680 190
fax: +420 272 680 914
e-mail: mail@trigonplus.cz


Kontakt Slovensko
TRIGON PLUS s.r.o.
Goralská 40
851 01 Bratislava

IČO: 31340954
DIČ: SK2020343490

tel.: +421 905 707 597
e-mail: sirota@trigon-plus.sk

Poptávky / Objednávky
Novinky

Od 1.12.2019 jsme aktualizovali ceny za dopravu a balné.

Od 1.4.2019 vstupuje v platnost nový ceník servisních prací. Bližší informace na vyžádání.


akreditovaná
kalibrační laboratoř

akreditovaná
zkušební laboratoř

Nový ceník
Finnpipette Finntip
 
od 1.1.2020

Akce kryozkumavky a příslušenství
NEWS / Přehledy přístrojů


Přehled laboratorních přístrojů a služeb


News Life Science / mikrobiologie


News transfuzní pracoviště


News chov laboratorních zvířat


Přehled drobných laboratorních přístrojů


News příprava čisté a ultračisté vody


SMART NOTES
Thermo ScientificBiohazard boxy
Termostaty s CO2
Mrazicí boxy
Termostaty
Centrifugy
Úpravny vody
Pipety
Filtrace
Laboratorní plastik
Plastik pro skladování
Plastik pro bioprodukci


Katalog Thermo Scientific
Environmental Sample Containers

lahvičky, nádoby, kontajnery,...


Katalog Thermo Scientific
Break the Glass Habit

laboratorní pomůcky z plastu
(kádinky, baňky, válce...)


Katalog Thermo Scientific
Microplates Guide

mikrotitrační destičky


Katalog Thermo Scientific
Solid Phase Guide

úpravy povrchu mikrotitr. destiček a jejich aplikace


Katalog Thermo Scientific
Rotor Guide

kompatibilita rotorů,
zkumavek a příslušenství


Katalog Thermo Scientific
Laboratory Consumables

plastik centrifugační, pro IVF, filtrační, pro tkáň.kultury, pro kryoprezervaci, mikrotitr.destičky,...


Katalog Good Laboratory
Pipetting Guide

 © 2016 TRIGON PLUS s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.