TRIGON PLUS s.r.o. - řešení pro vaši laboratoř

Když se řekne "TRIGON ..."

Tradice na českém a slovenském trhu od r.1990, stálý rozvoj firmy i přímá vazba na naše dodavatele formou výhradního zastoupení nám v oblasti laboratorní techniky umožňuje nabízet:

 • kvalitní obchodní služby včetně poradenství
 • kompletní dodávky včetně instalací a zaškolení
 • certifikace přístrojů podle příslušných norem
 • rychlý záruční servis a pozáruční servis
 • preventivní údržbu přístrojů
 • validace přístrojů podle GLP/GMP
 • validace mrazicí techniky, termostatů, centrifug
 • kompletní servis laminárních boxů včetně validací
 • služby akreditované kalibrační a zkušební laboratoře pro teplotní měření a čisté prostory
 • reference významných výzkumných, zdravotnických i průmyslových laboratoří

 • Firma TRIGON PLUS byla založena v roce 1990 jako výhradně česká firma. To se nezměnilo ani v roce 2016, kdy prošla společně se svou slovenskou pobočkou transformací v holdingové uspořádání, zastřešené akciovou společností TRIGON GROUP a.s.. Ta  nadále působí jako zástupce řady světových výrobců laboratorní techniky a zajišťuje na území České a Slovenské republiky veškeré služby prostřednictvím svých dceřiných společností TRIGON PLUS. Mezi nejznámější zastupované společnosti patří THERMO Scientific - divize laboratorní techniky, TECNIPLAST, ARCTIKO, EVERMED, SYNGENE, SYNBIOSIS, LABOGENE, ERLAB, BAKER RUSKINN, GETINGE LANCER, CLST či HMC.
  Prioritní činností firmy jsou komplexní služby zákazníkům, poradenství a prodej laboratorních přístrojů a spotřebního materiálu včetně instalací, školení, kvalitního záručního a pozáručního servisu i IQ/OQ/PQ  a validací. Dále poskytujeme služby akreditované kalibrační a zkušební laboratoře.

   
 • Od založení prošla společnost dynamickým růstem a stala se jednou z čelných firem, dodávajících laboratorní techniku v ČR i SR. Své zákazníky získala v širokém spektru lékařských i výzkumných laboratoří a v řadě průmyslových odvětví.

   
 • Firma TRIGON PLUS je certifikována podle normy ISO9001 renomovanou společností Det Norske Veritas (certifikát QSC-5866).
  TRIGON PLUS je také držitelem certifikátu NBÚ (Národní bezpečnostní úřad).

 • Poradenské a obchodní služby jsou postaveny na hlubokých zkušenostech a detailních znalostech nabízené techniky.  K prodejní podpoře patří také úplné celní řízení i v případech, jako je prodej do oblasti výzkumu.

   
 • Často dodávané přístroje jsou běžně k dispozici na skladě TRIGON PLUS.
  Servisní zajištění skutečně chrání zákazníka - dostupnost servisu je do 24 hodin po celé ČR. K dispozici jsou konsignační sklady náhradních dílů. Kvalitu servisu podporuje také komplexní systém školení a autorizace servisních pracovníků u výrobců.

 • Validace přístrojů dodávaných společností TRIGON PLUS představuje propracovaný program, navazující na výrobní kontrolní systémy platné v Evropské unii a standardy ISO9000. Program validací a technických kontrol odpovídá zákonům ČR a garantuje tak kompletní zajištění kontroly technické kvality a správné výrobní a laboratorní praxe podle aktuálních vyhlášek a nařízení.

 • Firma TRIGON PLUS je řízena s akcentem nejen na kvantitativní, ale zejména na kvalitativní růst. Velký důraz je kladen na zajištění ekonomické spolehlivosti a stability. Výsledky pravidelných ekonomických auditů jsou vždy bezchybné a TRIGON PLUS je tedy skutečně spolehlivým partnerem všem svým zákazníkům.

Certifikát ISO ke stažení zde

Osvědčení o akreditaci kalibrační laboratoře TRIGON PLUS ke stažení zde

  Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře TRIGON PLUS ke stažení zde

Kontakt Česká republika
TRIGON PLUS s.r.o.
Západní 93
251 01 Čestlice

IČO: 46350110
DIČ: CZ46350110
ID datové schránky: q8j8bz9

tel.: +420 272 680 190
fax: +420 272 680 914
e-mail: mail@trigonplus.cz


Kontakt Slovensko
TRIGON PLUS s.r.o.
Goralská 40
851 01 Bratislava

IČO: 31340954
DIČ: SK2020343490

tel.: +421 905 707 597
e-mail: sirota@trigon-plus.sk

Poptávky / Objednávky
Novinky

Od 1.7.2017 vstupuje v platnost nový ceník servisních prací. Bližší informace na vyžádání.

akreditovaná
kalibrační laboratoř
  

akreditovaná
zkušební laboratoř

Ceník Finnpipette & Finntip   

 


NEWS / Přehledy přístrojů


Přehled laboratorních přístrojů a služeb   


News Life Science / mikrobiologie

 
News transfuzní pracoviště


News chov laboratorních zvířat


Přehled drobných laboratorních přístrojů


News příprava čisté a ultračisté vody


SMART NOTES
Thermo Scientific
 


Biohazard boxy 
Termostaty s CO2 
Mrazicí boxy     
Termostaty 
Centrifugy  
Úpravny vody 
Pipety 
Filtrace 
Laboratorní plastik 
Plastik pro skladování 
Plastik pro bioprodukci   


Katalog Thermo Scientific
Environmental Sample Containers
  
lahvičky, nádoby, kontajnery,...


Katalog Thermo Scientific
Break the Glass Habit
  
laboratorní pomůcky z plastu
(kádinky, baňky, válce...) 


Katalog Thermo Scientific
Microplates Guide
  
mikrotitrační destičky


Katalog Thermo Scientific
Solid Phase Guide

úpravy povrchu mikrotitr. destiček a jejich aplikace


Katalog Thermo Scientific
Rotor Guide
 
kompatibilita rotorů,
zkumavek a příslušenství


Katalog Thermo Scientific
Laboratory Consumables 
 
plastik centrifugační, pro IVF, filtrační, pro tkáň.kultury, pro kryoprezervaci, mikrotitr.destičky,... 


Katalog Good Laboratory
Pipetting Guide

 © 2016 TRIGON PLUS s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.