TRIGON PLUS s.r.o. - řešení pro vaši laboratoř

Když se řekne "TRIGON ..."

Tradice na českém a slovenském trhu od r.1990, stálý rozvoj firmy i přímá vazba na naše dodavatele formou výhradního zastoupení nám v oblasti laboratorní techniky umožňuje nabízet:

 • kvalitní obchodní služby včetně poradenství
 • kompletní dodávky včetně instalací a zaškolení
 • certifikace přístrojů podle příslušných norem
 • rychlý záruční servis a pozáruční servis
 • preventivní údržbu přístrojů
 • validace přístrojů podle GLP/GMP
 • validace mrazicí techniky, termostatů, centrifug
 • kompletní servis laminárních boxů včetně validací
 • služby akreditované kalibrační a zkušební laboratoře pro teplotní měření a čisté prostory
 • reference významných výzkumných, zdravotnických i průmyslových laboratoří

 • Firma TRIGON PLUS byla založena v roce 1990 jako výhradně česká firma. To se nezměnilo ani v roce 2016, kdy prošla společně se svou slovenskou pobočkou transformací v holdingové uspořádání, zastřešené akciovou společností TRIGON GROUP a.s.. Ta  nadále působí jako zástupce řady světových výrobců laboratorní techniky a zajišťuje na území České a Slovenské republiky veškeré služby prostřednictvím svých dceřiných společností TRIGON PLUS. Mezi nejznámější zastupované společnosti patří THERMO Scientific - divize laboratorní techniky, TECNIPLAST, ARCTIKO, EVERMED, SYNGENE, SYNBIOSIS, LABOGENE, ERLAB, BAKER RUSKINN, GETINGE LANCER, CLST či HMC.
  Prioritní činností firmy jsou komplexní služby zákazníkům, poradenství a prodej laboratorních přístrojů a spotřebního materiálu včetně instalací, školení, kvalitního záručního a pozáručního servisu i IQ/OQ/PQ  a validací. Dále poskytujeme služby akreditované kalibrační a zkušební laboratoře.

   
 • Od založení prošla společnost dynamickým růstem a stala se jednou z čelných firem, dodávajících laboratorní techniku v ČR i SR. Své zákazníky získala v širokém spektru lékařských i výzkumných laboratoří a v řadě průmyslových odvětví.

   
 • Firma TRIGON PLUS je certifikována podle normy ISO9001 renomovanou společností Det Norske Veritas (certifikát QSC-5866).
  TRIGON PLUS je také držitelem certifikátu NBÚ (Národní bezpečnostní úřad).

 • Poradenské a obchodní služby jsou postaveny na hlubokých zkušenostech a detailních znalostech nabízené techniky.  K prodejní podpoře patří také úplné celní řízení i v případech, jako je prodej do oblasti výzkumu.

   
 • Často dodávané přístroje jsou běžně k dispozici na skladě TRIGON PLUS.
  Servisní zajištění skutečně chrání zákazníka - dostupnost servisu je do 24 hodin po celé ČR. K dispozici jsou konsignační sklady náhradních dílů. Kvalitu servisu podporuje také komplexní systém školení a autorizace servisních pracovníků u výrobců.

 • Validace přístrojů dodávaných společností TRIGON PLUS představuje propracovaný program, navazující na výrobní kontrolní systémy platné v Evropské unii a standardy ISO9000. Program validací a technických kontrol odpovídá zákonům ČR a garantuje tak kompletní zajištění kontroly technické kvality a správné výrobní a laboratorní praxe podle aktuálních vyhlášek a nařízení.

 • Firma TRIGON PLUS je řízena s akcentem nejen na kvantitativní, ale zejména na kvalitativní růst. Velký důraz je kladen na zajištění ekonomické spolehlivosti a stability. Výsledky pravidelných ekonomických auditů jsou vždy bezchybné a TRIGON PLUS je tedy skutečně spolehlivým partnerem všem svým zákazníkům.

Certifikát ISO ke stažení zde

Osvědčení o akreditaci kalibrační laboratoře TRIGON PLUS ke stažení zde

  Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře TRIGON PLUS ke stažení zde

Kontakt Česká republika
TRIGON PLUS s.r.o.
Západní 93
251 01 Čestlice

IČO: 46350110
DIČ: CZ46350110
ID datové schránky: q8j8bz9

tel.: +420 272 680 190
fax: +420 272 680 914
e-mail: mail@trigonplus.cz


Kontakt Slovensko
TRIGON PLUS s.r.o.
Goralská 40
851 01 Bratislava

IČO: 31340954
DIČ: SK2020343490

tel.: +421 905 707 597
e-mail: sirota@trigon-plus.sk© 2016 TRIGON PLUS s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.